Arduino Seri Port Ekranı
Arduino pinMode Fonksiyonu
 

Arduino Değişkenler

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder.

Arduino da değişken tanımlarken yukarıdaki veri tipleri kullanılabilir. Bir değişken tanımlarken önce veritipi sonra da değişken adı yazılmalıdır. Bir değişkene tanımlama sırasında veya sonradan değer atanabilir.

Değişkenleri İsimlendirme Kuralları

Değişkenlerin ilk karakterleri rakam olamaz

  • Değişken adlarında Ş,İ,Ğ,Ü,Ö,Ç,ş,ı,ü,ğ,ö,ç gibi türkçe karakterler olamaz.
  • Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi veSAYI hepsi ayrı değişken olarak algınalır.
  • Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasında boşluk olamaz Bu tür değişkenleri ya kelimeleri birleştirerek veya kelimeler arasına _(alt çizgi) karakteri koyararak isimlendiririz.
  • Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi özel karakterler içeremez.
  • Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.

Örnek :

/*sayac isminde bir değişken tanımlanarak değeri 0 olarak atandı*/
int sayac=0;

/*carpan adında bir değişken tanımlandı 1.2 değeri atandı*/
double carpan=1.2;

/*sonuc adında bir değişken tanımlandı ancak değişkene değer ataması yapılmadı.*/
int sonuc;
Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir